De uitzendbranche

Uitzendbureaus verzorgen uitzendwerk, detachering, werving en selectie. Ze helpen ook bij re-integratie, verzorgen opleidingen en adviseren op het gebied van humanresourcemanagement.

De uitzendbranche is een grote branche. Jaarlijks zijn er 730.000 uitzendkrachten aan het werk via een uitzendbureau. De uitzendbranche wordt geschat op ongeveer 14.000 ondernemingen. Van deze 14.000 ondernemingen hebben ruim 4.500 ondernemingen het SNA-keurmerk. Het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Van de 4.500 gecertificeerde ondernemingen zijn ruim 1.700 ondernemingen lid van de branchevereniging ABU of NBBU.

Het lidmaatschap van een branchevereniging of het dragen van een keurmerk staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit en geeft opdrachtgevers en werknemers zekerheid.

Safex Inspectie B.V. is in de arbeidsmarkt ‘de’ certificerende partij.

Zo certificeren wij voor:

ZZP bemiddeling

Als ZZP’er gebruik maken van ZZP bemiddeling kan een hoop voordelen hebben. Helaas kunnen er ook nadelen aanzitten en is het van groot belang dat je als ZZP’er te maken krijgt met een professionele en betrouwbare bemiddelaar. Om inzicht te geven in de kwaliteit van de bemiddelaars is er het Keurmerk ZZP bemiddeling. Houders van dit certificaat onderscheiden zich op kwaliteit. Deze certificering biedt ZZP’ers inzicht dat hij of zij zaken doet met een goede bemiddelaar, die zijn financiën op orde heeft en bijvoorbeeld zorgt voor een juiste facturatie namens de ZZP’er.

Zelfstandig keurmerk

Het Keurmerk ZZP bemiddeling wordt toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling zoals Safex Inspectie B.V. Hierin worden onder meer de aan de ZZP’er gestelde voorwaarden, transparantie in de dienstverlening en gebruikmaking van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst meegenomen.

Safex Inspectie B.V. is ‘de’ certificerende partij in de arbeidsmarkt voor het Keurmerk ZZP bemiddeling.

Op het gebied van werk en zekerheid zijn wij bovendien de certificerende partij voor VCU certificatie.