Keurmerk ZZP bemiddeling

Bemiddelaars van zelfstandigen kunnen zich voortaan met een nieuw keurmerk op kwaliteit onderscheiden. Dankzij het zzp- keurmerk, ontwikkeld door branchevereniging NBBU, weten zzp’ers en opdrachtgevers bij wie ze terechtkunnen voor correcte zzp-bemiddeling.
Het keurmerk is een garantie dat de dienstverlening van zzp-bemiddelaars juist en betrouwbaar is, richting zelfstandige én opdrachtgever.

Veel opdrachtgevers regelen de inhuur van zzp’ers via een bemiddelaar, maar de kwaliteitseisen van de dienstverlening waren tot dusver onduidelijk. De NBBU startte daarom in april 2016 een pilot om certificering voor bemiddeling van zelfstandigen te ontwikkelen. De bedrijven die hieraan deelnamen, mogen zich nu als gecertificeerde zzp-bemiddelaars profileren en het keurmerk gebruiken.

Voordelen voor zzp’er én bemiddelaar

Een bemiddelaar legt het contact tussen een zzp’er en een opdrachtgever. Hij brengt vraag en aanbod bij elkaar. Bemiddelaars kunnen zich met het keurmerk op kwaliteit onderscheiden, maar ook voor zzp’ers biedt de certificering voordelen. Zo weet een zzp’er dat hij of zij zaken doet met een goede bemiddelaar, die zijn financiën op orde heeft en bijvoorbeeld zorgt voor een juiste facturatie namens de zzp’er.

Zelfstandig keurmerk

Het keurmerk wordt toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling. Safex Inspectie B.V. is geaccrediteerd als type A- inspectie instelling door de RvA (I220) (Raad van Accreditatie). Hierin worden onder meer de aan de zzp’er gestelde voorwaarden, transparantie in de dienstverlening en gebruikmaking van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst meegenomen.
Het is de bedoeling dat de certificering uiteindelijk een zelfstandig keurmerk wordt en voor iedereen beschikbaar is. Bedrijven die het keurmerk willen voeren, kunnen zich hiervoor bij de NBBU melden.
(Dit schema valt niet onder accreditatie)

Wie kan gecertificeerd worden?

Het keurmerk is bestemd voor de bemiddelaar die zich wil aansluiten bij de brancheorganisatie NBBU. De voor dit keurmerk gecertificeerde onderneming wordt opgenomen in het NBBU-register voor zzp-bemiddelaars.

Inhoud certificering

De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de zzp’er en diens opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten. De inspecteur beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn (dit schema valt niet onder accreditatie).
De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. Ter illustratie noemen we hieronder een aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:

  • Gebruik van een beoordeelde overeenkomst tot bemiddeling
  • Voldoen aan de afgesproken betalingstermijn jegens de zelfstandige
  • Relevante ondernemersrisico’s blijven daadwerkelijk bij de zelfstandige liggen
  • Facturatie op naam en voor rekening van de zelfstandige
  • Procedures voor het aanleggen en onderhouden van het dossier van de zelfstandige
  • Transparantie naar de opdrachtgever over de dienstverlening

Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88 – 028 90 00. U kunt ook direct een offerte aanvragen.

Documenten: