Norm interpretaties en aanpassingen

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid.
Door de publicatie op onze website betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Safex Inspectie B.V. worden gehandhaafd.
Door publicatie op onze website verplicht andere inspectie instellingen niet om zich aan de interpretatierichtlijn zoals deze is opgesteld door de CCvD Stichting Normering Arbeid te houden, hierin heeft iedere inspectie instelling conform ISO 17020 zijn eigen bevoegdheden.
Wel is bepaald in een overeenkomst tussen Stichting Normering Arbeid en de overige gecontracteerde inspectie instellingen zich dienen te houden aan de publicatie en invoering van aanpassing- en interpretatie documenten die door Stichting Normering Arbeid zijn gepubliceerd.
Daarnaast worden sinds februari 2012 de norminterpretaties en/of aanpassingen ook gepubliceerd op de website van Stichting Normering Arbeid onder download van Stichting Normering Arbeid in het Handboek Normen.

Zie website: Normering Arbeid

Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88- 028 9000.