U maakt reeds gebruik van een inspectie-instelling en u wenst over te stappen naar Safex Inspectie B.V.?
Wilt u overstappen van uw huidige inspectie instelling? Dan kunt u op elk gewenst moment gedurende uw registratie team behoeve van het SNA Keurmerk eenvoudig en zonder extra kosten overstappen naar Safex Inspectie B.V.

Ten behoeven van uw SNA Keurmerk (NEN 4400-1/2), ABU, NBBU of OSB registratie kunt u heel makkelijk en eenvoudig zonder extra kosten overstappen naar Safex Inspectie B.V.

Voor het overstappen betreffende het SNA Keurmerk mogen er geen major non-conformiteit(en) openstaan bij uw huidige inspectie-instelling. Wanneer dit wel het geval is, dient u deze major non- conformiteit(en) eerst door uw huidige inspectie-instelling te laten afhandelen. Eventuele minor non-conformiteit(en) zijn voor de overstap niet belemmerend. Deze worden door Safex Inspectie B.V. behandeld nadat u bent overgestapt.

Indien u de overstap wenst te gaan maken dan dient u dit wel schriftelijk kenbaar te maken bij de SNA, ABU, NBBU of OSB. Hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Nadat uw overstap gemeld is bij een van de bovengenoemde zal Safex Inspectie B.V. op de hoogte worden gebracht van de door u gemaakte overstap. Een van onze medewerkers neemt contact met u op voor het vervolg.

Te volgen stappen:

Stap 1: ​U dient de overstap aan te geven bij de SNA, door middel van het invullen van een nieuw aanmeldformulier waarop u aangeeft dat Safex Inspectie B.V. uw nieuwe inspectie-instelling dient te worden.

Stap 2: U vult een offerteaanvraag formulier in. En stuurt deze naar ons op.
Binnen 1 werkdag ontvangt u van ons een offerte.

Stap 3: U stuurt de offerte, indien akkoord, getekend aan ons retour.

Stap 4: Nadat wij schriftelijk bericht hebben ontvangen van de SNA dat uw aanmelding akkoord is bevonden nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening moet houden:

  • Indien u bij de lijst van aangemelde ondernemingen staat en er heeft nog geen inspectie plaatsgevonden mag u overstappen.
  • Indien u in het register staat en er zijn bij de laatste inspectie geen onregelmatigheden vastgesteld mag u overstappen. De laatste twee inspectierapporten worden door Safex Inspectie B.V. in de beoordeling meegenomen bij de eerstvolgende volgende inspectie.
  • Indien er bij de laatste inspectie onregelmatigheden zijn vastgesteld kan de SNA de overstap weigeren totdat deze onregelmatigheden als hersteld zijn beoordeeld door uw huidige inspectie-instelling.
  • De eerste inspectie na overstappen is altijd een volledige inspectie.

Zie ook: www.normeringarbeid.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op 088 – 0289000 voor meer informatie of om het voor u in orde te maken.