NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen, de (NBBU),NBBU is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van inmiddels zo’n 800 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

De vereniging weerspiegelt de kenmerken van zijn achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Wij zijn een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.

In onderstaande link kunt u alle informatie vinden.

www.NBBU.nl

Safex Inspectie B.V. is een van de instellingen die uw onderneming kan toetsen volgens de richtlijnen van de NBBU.

(dit schema valt niet onder accreditatie)

Documenten

    Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88 – 028 90 00. U kunt ook direct een offerte aanvragen.