Onafhankelijkheid

Safex Inspectie B.V. vindt onpartijdigheid van groot belang bij het uitvoeren van onze certificatie en inspectie activiteiten. Om deze reden beschikt Safex over procedures om mogelijke tegenstrijdige belangen tegen te gaan en de objectiviteit van onze activiteiten voor certificatie en inspectie te waarborgen. De Raad voor Accreditatie beoordeelt Safex dan ook jaarlijks op haar onpartijdigheid.

Safex Inspectie B.V. (I220) heeft aangetoond in staat te zijn inspecties, als type A inspectie instelling, op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.
Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17020:2012. De heer D.J. van de Kerke bedankt hierbij dan ook de inzet van alle medewerkers van Safex B.V.

Klik hier om naar de accreditatieverklaring (scope van accreditatie) te gaan.