Per 1 juli 2023 zullen er wijzigingen in gaan voor het SNA-schema.

De betreffende rapporten zijn opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 23.02 (https://www.normeringarbeid.nl/cms/files/sna-handboek-normen-2023-versie-23.02.pdf)

De interpretatie- en aanpassingsrapporten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

– Interpretatierapport 2023-018 (4400-1) heeft betrekking op het uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp-er;

– Aanpassingsrapport 2023-020 (4400-1) heeft betrekking op diverse aanpassingen met betrekking tot het werken met een A1-detacheringsverklaring (klik hier voor een verdere toelichting);

– Aanpassingsrapport 2023-286-2 (4400-2) heeft betrekking op diverse aanpassingen met betrekking tot tot het werken met een A1-detacheringsverklaring, maar dan voor buitenlandse  ondernemingen;

– Interpretatierapport 2023-012a vervangt 2023-012 (4400-1) en heeft betrekking op de aanpassing met betrekking tot de inhouding van de zorgverzekeringspremie die is gemaximeerd op 110%;

– Interpretatierapport 2023–014a vervangt 2023-014 (4400-1) en heeft betrekking op de aanpassing van kilometerkosten. In plaats van een bedrag wordt verwezen naar ‘het maximaal fiscaal toegestane bedrag’;

– Interpretatierapport 2023-019 vervangt 2023-017 (4400-1) en heeft betrekking op de inspectiefrequentie (klik hier voor een verdere toelichting).