Minister van Gennip (SZW) gaat het toelatingsstelsel invoeren voor uitzendbureaus en bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het toelatingsstelsel komt ter vervanging van de  aangekondigde certificeringsplicht.

De aangekondigde Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten wil de minister zorgdragen dat uitleners op de markt mogen opereren als zij zijn toegelaten. Waaronder andere het aanvragen van een VOG, het verplicht betalen van de waarborgsom van honderdduizend Euro, het juiste loon betalen als ook belastingen betalen, en controle of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden.

De zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen met uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt, dus beschikken over de toelatingseisen.

Er zijn nu ongeveer 15.000 uitleen bedrijven in Nederland. De verwachting is dat deze per 1 januari 2026 voor hen zal gelden.

Het stelsel geldt dan voor alle bureaus die onder de WAADI vallen, dus bijvoorbeeld ook detacheringsbureaus.

Bijgaand de link die u verwijst naar de wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten welke tevens is te downloaden.

De 7 onderdelen die in het wetvoorstel zijn opgenomen zijn:

  1. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
  2. opdrachtgevers mogen alleen gebruik maken van degene die zijn opgenomen in het toelatingsregister (ook voor buitenlandse ondernemingen);
  3. uitleners moeten een verklaring VOG hebben;
  4. een bedrag van € 100.000 als garantie stellen;
  5. toepassing van correcte Wet en Regelgeving (nu SNA-Keurmerk);
  6. VCU gecertificeerd zijn;
  7. SNF gecertificeerd zijn (indien van toepassing).