Op 1 januari 2021 is de Verzamelwet SZW 2021 in werking getreden. 

Door deze Verzamelwet SZW 2021 zijn er wijzigingen op een aantal wetten op het gebied van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Deze wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als ook de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.

De wijzigingen rondom het aanbod vaste arbeidsomvang

Met de in werking getreden Verzamelwet SZW 2021 is het belangrijk om te weten dat per 1 juli 2021 de regels wijzigen die gelden voor het aanbod vaste arbeidsomvang. 

De werknemer met een oproepovereenkomst moet na 12 maanden een verplicht aanbod voor vaste uren krijgen van de werkgever.

Er komen nieuwe regels voor het aanvaarden van het aanbod en de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur.

De nieuwe regels per 1 juli 2021 zijn:

Vaste arbeidsomvang start uiterlijk in vijftiende maand

Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd van de werkgever, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Eerder mag wel, maar later mag niet meer.

Werknemer moet binnen een maand reactie geven

Na het aanbod krijgt een werknemer niet meer minimaal een maand bedenktijd, maar moet binnen een maand laten weten of hij/zij ingaat op het aanbod.