Beste relatie,

Hierbij willen wij u graag op de hoogte brengen betreffende de herziening Norm NEN 4400-1.

Per 15 februari 2023 jl. is de herziening SNA norm NEN 4400-1 doorgevoerd.

Wij hebben door middel van de door ons opgedane ervaringen vanaf het moment dat de herziening ten behoeven van de SNA Norm van kracht is geworden omtrent de benodigde inspectietijd helaas moeten vaststellen dat de inspectietijd betreffende een volledige inspectie niet meer haalbaar is in 8 uur zoals u dat van ons gewent bent. Wij hebben voor het uitvoeren van een volledige inspectie met meer dan 10 fte op basis van de herziende norm een minimale inspectietijd van 12 uur nodig.

Wij van Safex Inspectie B.V. alsmede andere concurrent collega’s hebben dit kenbaar gemaakt bij de SNA met het verzoek dit ook met de markt te delen.

Wat betekend dit voor u?

Gezien het hierboven genoemde hebben wij besloten om per 1 juli 2023 volledige inspectie in te plannen met een tijdsbesteding van 12 uur. Helaas zullen deze extra uren aan u als onderneming worden doorbelast.

Wij betreuren het dan ook dit te moeten mededelen aan u als onderneming, echter is het puur te wijten aan de herziening SNA norm NEN 4400-1.

Wij willen u er graag op wijzen dat het hier boven genoemde niets te maken heeft met inflatie en/of andere kosten stijgingen, Safex Inspectie B.V. staat voor kwaliteit en willen dit graag voor onze zeer gewaardeerde relaties dan ook blijven uitvoeren.

Op onze website alsmede die van de SNA vindt u dan ook de bekendmaking herziening SNA Norm NEN 4400-1 welke is gepubliceerd in december 2022.