Per 1 november a.s. moeten Oekraïense vluchtelingen in Nederland een speciale sticker of
zogenaamd 0-document hebben om te mogen werken.
Deze sticker moeten mensen zelf bij de IND ophalen. Ons heeft het signaal bereikt dat niet alle mensen tijdig een afspraak hebben kunnen maken en hierdoor op 1 november niet over de sticker beschikken. Hierdoor bestaat het risico dat een werkgever mensen zonder tewerkstellingsvergunning werk laat verrichten. Het werken zonder sticker of 0-document is strafbaar.

Sticker of 0-document
Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers
die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een
overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de
IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te
mogen werken in Nederland. Deze overgangsregeling loopt af op 31 oktober.
Vanaf 1 november geldt dat elke Oekraïense vluchteling in het bezit van een sticker of O-document moet zijn om te kunnen werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Vanaf 1 november 2022 sticker of O-document van IND verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in
loondienst | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Aanvraag sticker bij IND
Een sticker of 0-document wordt aangevraagd bij de IND en aan het paspoort toegevoegd.
Dit is het bewijs dat een Oekraïense vluchteling hier verblijf heeft op grond van de Richtlijn tijdelijk
bescherming en daarmee toegang heeft tot o.a. de arbeidsmarkt. Op 1 september is de uitgifte van
stickers aan Oekraïense vluchtelingen tijdelijk gestaakt vanwege een tekort aan grondstoffen. Begin
oktober heeft de IND aangegeven de uitgave van stickers weer te hervatten en vanaf 12 oktober was
het weer mogelijk om afspraken in te plannen. De desbetreffende mensen moeten zelf deze sticker
halen. Ons heeft het signaal bereikt dat niet alle mensen tijdig een afspraak hebben kunnen maken
en hierdoor op 1 november niet over de sticker beschikken.
Werken zonder sticker of 0-document is strafbaar
Doordat mensen mogelijk niet op 1 november over een sticker beschikken, bestaat het risico dat een
werkgever mensen zonder tewerkstellingsvergunning werk laat verrichten. De werkgever is verplicht
te controleren of zijn arbeidskrachten in Nederland mogen werken. Een werkgever die een
buitenlandse arbeidskracht zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken,
riskeert een boete.