Conform de maatregelen van het RIVM heeft Safex besloten om langzamerhand de audits en inspectie per 1 augustus 2020 weer op locatie uit te voeren.

Echter dient de onderneming wel aan de door Safex opgestelde richtlijnen conform het RIVM te voldoen.
Indien de onderneming niet kan voldoen aan deze richtlijn zoals deze is opgesteld kan de auditor/inspecteur bij aankomt weigeren om de auditor inspectie uit te voeren op de bedrijfslocatie.

Het is de verantwoording van de onderneming om te voldoen aan deze richtlijn, indien de richtlijn niet nagekomen “kan” worden gelieve dit 14 dagen voor aanvang van de audit/inspectie schriftelijk kenbaar te maken aan SAFEX (info@safexci.nl).

In dat geval zal de audit/inspectie op afstand worden uitgevoerd.