Handig voor de inspectie SNA-Keurmerk (NEN 4400-1)!
Met ingang van half december 2021 kunnen administratie- boekhoudkantoren en accountants of andere financieel adviseurs van ondernemingen namens hun client een overzicht van uitstaande coronaschulden opvragen bij de belastingdienst. 

Deze overzichten worden dan direct naar de onderneming zelf verzonden. Dit is handig bij de jaarafsluiting, de inspectie SNA-Keurmerk (NEN 4400-1), maar ook om de eigen financiële positie en de planning voor terugbetaling up-to-date te hebben. 

De COVID-19 pandemie duurt helaas langer en de bestaande regelingen worden uitgebreid. Zo is de bijzonder uitstel van betalingsregeling voor belastingschulden voor ondernemers reeds verlengd van 31 december 2020 naar 31 maart 2021.

Nieuwe verlengingen en uitbreiding van het steunpakket van de overheid zijn niet uit te sluiten. Voor diverse ondernemers is het lastig om overzicht te houden over de uitstaande schulden en mogelijk terug te betalen bedragen aan subsidies die reeds ontvangen zijn en mogelijk te hoog waren.

Om een goed inzicht te krijgen in de actueel openstaande belastingschulden kan bij de belastingdienst door uw administratie- boekhoudkantoor of accountant een verzoek worden ingediend om inzicht te krijgen met betrekking tot de openstaande belastingschuld.

Dit kan op verschillende manieren: telefonisch via de Belastingtelefoon of via de helpdesk intermediairs. Het overzicht wordt dan binnen 10 dagen per post naar de onderneming toegezonden.

Het kan ook via de bestellijn van de Belastingdienst: 0800-0230107 (24/7 bereikbaar) of per e-mail door de intermediair via e-mail: schuldoverzicht_bijzonder_uitstel@belastingdienst.nl

Binnen 2 dagen ontvangen?

Als de ondernemer het schuldenoverzicht binnen 2 werkdagen in de berichten box wil ontvangen kan gebruik worden gemaakt van het bestellen van het schuldenoverzicht via de Belastingtelefoon of Helpdesk Intermediairs.

Handig voor inspectie SNA-keurmerk (NEN 4400-1) en het afsluiten van het jaar 2020.

Om er zeker van te zijn dat de in de boekhouding geboekte balanspositie voor openstaande loonheffingen en BTW correct is kan gebruik gemaakt worden van dit actuele overzicht om een verificatie te doen van de gegevens die bij de belastingdienst geregistreerd staan.

Omdat er geen naheffingsaanslagen meer verzonden worden en sommige ondernemers over meerdere tijdvakken loonheffingen en btw afdrachten in de bijzondere uitstelregeling hebben lopen en deels ook betalingen gedaan hebben, is het van belang zeker te weten dat de interne cijfers overeenkomen met die bij de Belastingdienst. Dit overzicht kan hierbij goed helpen. Wanneer er verschillen zijn is het verstandig dit snel uit te zoeken.

Bron: Belastingdienst