Uit de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt kan worden afgeleid dat het kabinet een streep haalt door oproepcontracten, zoals het nul-urencontract. Hiervoor in de plaats komt een basiscontract.

Oproepcontracten

Oproepcontracten (zoals nul-urencontracten en min-max contracten) bieden werknemers weinig zekerheid. Binnen het oproepcontract zijn er twee onzekerheden, namelijk inkomensonzekerheid en roosteronzekerheid. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn stappen gezet om de werknemer meer zekerheid te bieden. De volgende verplichtingen zijn gaan gelden:

  • een aanbod voor een vaste arbeidsomvang na 1 jaar;
  • een minimale oproeptermijn van 4 dagen.

De Sociaal Economisch Raad (SER) heeft echter geconstateerd dat de zekerheid hiermee nog onvoldoende is. Zij adviseert in het middellange termijn-advies 2021-2025 (MLT-advies) oproepcontracten af te schaffen waarbij men deze vervangt door een basiscontract. Er is wel een uitzondering en dat zijn de oproepcontracten voor scholieren en studenten. In dit basiscontract dient tenminste een kwartaal uren norm opgenomen te worden, waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is. Daarnaast heeft de SER voorgesteld om de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in haar huidige vorm te laten vervallen. De uitzondering voor scholieren en studenten en uitzenden (fase A) moet dan opnieuw wettelijk worden vormgegeven.

Wanneer de maatregel ingaat is nog niet duidelijk. Uiteraard zal Safex u op de hoogte stellen wanneer er meer duidelijkheid is over de afschaffing van de oproepcontracten.