De vakbonden FNV/CNV Vakmensen/De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor 2024. Deze nieuwe CAO loopt van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. Nieuw is dat er een prijs-kwaliteitssysteem (PKS) voor het inhouden van huisvestingskosten van arbeidsmigranten is opgenomen. Dit moet gaan zorgen voor meer transparantie en meer kwaliteit van huisvesting. Het PKS gaat op 1 januari 2025 in.

Naast een aantal andere inhoudelijke wijzigingen hebben cao-partijen afgesproken de komende jaren samen verder te werken aan de gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten, conform het MLT-advies van de SER uit 2021. Ook komt er per 1 januari 2026 een volledig vernieuwde en verbeterde pensioenregeling. Voor de nieuwe cao zal ook een verzoek tot algemeenverbindendverklaring worden ingediend.

De leden van de ABU en NBBU hebben inmiddels ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De ledenraadplegingen van de vakbonden zijn later deze maand. Lees hier het onderhandelingsresultaat.