Vanaf 1 juli 2021 geldt dat de kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel van een ZZP-er niet ouder mag zijn dan 3 maanden bij ondertekening van een verlenging modelovereenkomst. Tot deze datum gold een termijn van 12 maanden bij verlengingen.

Vanaf 1 juli 2021 is dit gewijzigd en mag bij iedere ondertekening van een modelovereenkomst het uittreksel van de Kamer van Koophandel van de ZZP-er dus niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het is daarom voor de SNA inspectie van belang dat u er op toe ziet dat u het juiste uittreksel van de Kamer van Koophandel in uw dossier van de ZZP-er bewaard.

De ZZP-er dient een KVK uittreksel aan te leveren ten tijde van de ondertekening van de modelovereenkomst die op dat moment niet ouder is dan 3 maanden.

Bron: Normeringarbeid.nl