Vanaf 7 september 2020 is er een nieuw formulier waarmee de verklaring goed betalingsgedrag aangevraagd moet worden. Alleen met een nieuw formulier kan de verklaring aangevraagd worden. Deze nieuwe verklaring kan ook automatisch worden toegezonden om de 3 maanden. Verklaringen worden alleen nog naar het woon- of vestigingsadres verzonden.

Deze belangrijke wijzigingen t.b.v. het aanvragen en ontvangen van de verklaring goed betalingsgedrag voor ondernemingen gaan in vanaf 7 september 2020.

Vanaf deze datum kunnen verklaringen alleen nog worden aangevraagd met de nieuwe formulieren die op de website van de belastingdienst gedownload kunnen worden.

De volgende verklaringen goed betalingsgedrag kunnen dan nog worden aangevraagd:

  • Verklaring Nakoming fiscale verplichtingen
  • Verklaring Betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid
  • Verklaring Betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

Safex raad u altijd aan om de verklaring nakoming fiscale verplichtingen aan te dragen omdat deze op alle voor de NEN 4400-1 van toepassing zijnde aangiftes en betalingen betrekking heeft.

Belangrijk en extra handig: automatisch iedere 3 maanden ontvangen
Met het nieuwe formulier kunt u zelf aangeven of u de aangevraagde verklaring goed betalingsgedrag iedere 3 maanden automatisch toegezonden krijgt. Doet u dit, dan volgt na de eerste toezending telkens om de 3 maanden een nieuwe verklaring als u aan de voorwaarden voldoet.

Let op: Vaste adresgegevens.
De Belastingdienst stuurt de verklaring alleen nog naar het woon- of vestigingsadres van de onderneming. Het kan dus zijn dat als u de verklaring nu naar een boekhouder/accountant of uw eigen klant liet sturen, dat dit niet meer gebeurt. Dit heeft met privacywetgeving te  maken.

Misverstand: “corona-uitstel” ofwel het bijzonder uitstel van betaling dat vanaf februari 2020 in verband met betalingsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis kon worden aangevraagd voor o.a. loonbelasting en BTW- aangiftes vormen geen reden om geen of geen schone verklaring te verkrijgen.

Op aandringen van werkgeversorganisaties heeft de Belastingdienst een belangrijke toezegging gedaan. Uitstel van belastingbetaling als gevolg van de coronacrisis heeft geen gevolgen voor het wel of niet verstrekken van een ‘schone’ verklaring.

Fiscale Eenheid voor de BTW: Indien uw onderneming onderdeel is van een Fiscale Eenheid voor de BTW dan dient u voor deze Fiscale Eenheid altijd een aparte verklaring goed betalingsgedrag aan te vragen. U heeft per onderneming die NEN 4400-1 geïnspecteerd wordt bij iedere inspectie een aparte verklaring nodig voor de loonbelastingen (op naam van de te inspecteren BV) en een aparte verklaring nodig voor de BTW (op naam en BTW nummer van de Fiscale Eenheid BTW).