Op vrijdag 15 maart 2024 is het normenkader gepubliceerd.

Hier kan via internetconsultatie op gereageerd worden.

Inspectie instellingen zullen ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen naar verwachting vanaf 1 januari 2026 periodiek gaan controleren op de eisen uit het normenkader dat nu in concept ter internetconsultatie ligt.

Het normenkader

Het normenkader is een gedetailleerde uitwerking van de eisen waar ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen aan moeten voldoen. Denk onder andere aan de gerechtigdheid tot werken in Nederland, voldoen aan belastingverplichtingen, minimumloon, minimumvakantiebijslag en het betalen van de juiste arbeidsvoorwaarden op grond van het loonverhoudingsvoorschrift (inlenersbeloning).

In het Inspectieschema wordt uitgelegd hoe de inspectie instellingen deze controles moeten uitvoeren en binnen welke termijnen zij dit moeten doen.

U kunt tot 12 april 2024 hier reageren op het normenkader.