Het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon extra te verhogen in 2024 is afgewezen door de Eerste Kamer.

Deze extra verhoging was een wens vanuit het vorige kabinet. Meerdere partijen hadden in hun verkiezingsprogramma een hoger wettelijk minimumloon opgenomen. De huidige Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Dit voorstel is er echter bij de behandeling in de Eerste Kamer niet doorheen gekomen en daarmee is het wetsvoorstel afgewezen.

Wel dient u er rekening mee te houden dat het wettelijk minimumloon nog steeds zal stijgen per 1 juli 2024, maar dit zal in ieder geval niet op het niveau zijn dat we in eerste instantie verwacht hadden. Meer informatie over de werkelijke verhoging vindt u op rijksoverheid.nl.