Per 1 januari 2022 zal er een normwijziging voor de 4400-1 en 4400-2 worden ingevoerd door middel van twee aanpassingsrapporten (2021-271 en 2021-272-2) die zijn opgenomen in de nieuwe versie van het Handboek Normen per 1-1-2022.

Deze wijziging betreft toepassing van de 4-O systematiek bij herstel van non-conformiteiten (afwijkingen) welke tijdens de inspectie zijn vastgesteld op basis van een steekproef.
In het kader van het SNA-keurmerk moeten afwijkingen worden hersteld.
Toepassing van de 4-O systematiek betekent dat de ondernemer om herstel van een non-conformiteit aan te tonen een aantal stappen moet doorlopen, waarbij door de ondernemer een analyse wordt gemaakt van de oorzaak, omvang, oplossing en operationaliteit.
Safex B.V. heeft hiervoor een handleiding opgesteld, waarin beschreven staat wat wordt verwacht. Deze handleiding tezamen met het herstelformulier kunt u hier downloaden. Het format waarin de ondernemer de analyse uitwerkt, is vormvast.

De handleiding inclusief het herstelformulier als ook het handboek normen 01-01-2022 zijn tevens te downloaden op onze website middels de volgende link https://safexinspectie.nl/sna-keurmerk-inspectie-nen-4400-1-en-nen-4400-2/

Tot slot staat bovengenoemde aanpassing niet op zichzelf. Zoals in eerdere verzonden nieuwsbrieven van de SNA is aangegeven, dat er op dit moment wordt gewerkt aan een grotere herziening van de norm, waarbij meer risicogericht inspecteren en herstel op basis van de 4-O systematiek worden opgenomen. Aangezien het gebruik van de 4-O-systematiek zorgt voor meer bewustwording bij het herstellen van non-conformiteiten, waardoor de kans op herhaling van dezelfde non-conformiteit wordt gereduceerd, is besloten deze toepassing eerder in te voeren.