ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie over een nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten. De leden van de ABU, NBBU en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Uniforme pensioenregeling

Per 1 januari 2026 komt er één uniforme pensioenregeling die voldoet aan het SER-MLT-advies en de Wet toekomst pensioenen (WTP). De bruto pensioenpremie wordt 23,4% van de pensioengrondslag, met een premieverdeling van 15,9% voor werkgevers en 7,5% voor werknemers. Hiermee wordt de pensioenregeling marktconform.

De vernieuwde pensioenregeling omvat ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, waarbij minimaal 20% van de premie wordt besteed aan de opbouw van het ouderdomspensioen.