Periodiek wordt door de inspectie-instelling getoetst of uw onderneming aan alle normelementen, die van toepassing zijn op uw onderneming, voldoet. Het kan zijn dat er bij uw onderneming non-conformiteiten (afwijkingen) worden vastgesteld. Op deze pagina kunt u een  formulier downloaden waarin wij aangeven welke procedure u moet volgen om de afwijking te herstellen.
Om te zorgen dat een afwijking correct hersteld wordt, is goede opvolging van het herstel van de vastgestelde afwijkingen nodig.

Hiervoor moet gekeken worden naar de: Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit. Dit is de zg. 4-O systematiek.

In het volgende formulier nemen wij ze stap voor stap met u door.