Besteedt u werk uit aan een onderaannemer en draagt deze de loonheffingen niet
af aan de Belastingdienst? Op basis van ketenaansprakelijkheid kunt u hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. In deze brochure leest u hoe dit werkt en wat u kunt
doen om het risico van ketenaansprakelijkheid te beperken.